Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Η Επανάσταση του 1821


Μετά από μια μακρά περίοδο πολιτιστικής και πολιτικής ακμής, το Βυζάντιο κατακτάται από τους Τούρκους (1453). Η περίοδος της τουρκοκρατίας ήταν μια σκληρή και δύσκολη περίοδος για τους Έλληνες, στους οποίους δημιούργησε κοινωνικά, νομικά και θρησκευτικά προβλήματα.
Πολλοί Έλληνες, που δεν μπορούσαν να δεχτούν τη σκλαβιά σαν τρόπο ζωής, κατέφυγαν σε δυσπρόσιτα μέρη της χώρας για να ζήσουν ελεύθεροι. Ήταν οι φημισμένοι “κλέφτες”. Οι Τούρκοι για να τους αντιμετωπίσουν έφτιαξαν ένοπλα σώματα από Έλληνες, τους “αρματολούς”. Μεταξύ των δύο ομάδων αναπτύχθηκε στενή συνεργασία, για την απελευθέρωση της χώρας.
 Κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής οι Έλληνες προσπάθησαν πολλές φορές να ελευθερωθούν. Το σημαντικότερο κίνημα, ξεκίνησε από τους αδελφούς Ορλώφ και έμεινε στην ιστορία ως Ορλωφικά.
Το 1814 ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία, που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση. Στις 25 Μαρτίου 1821, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε τα όπλα των αγωνιστών και ύψωσε την επαναστατική σημαία. Η ελευθερία για τους Έλληνες ήρθε μετά από μια σειρά μαχών, τόσο στρατιωτικών, όσο και πολιτικών και διπλωματικών. Πολύτιμη υπήρξε η βοήθεια των Φιλελλήνων, τόσο στη διάρκεια της σκλαβιάς όσο και στον απελευθερωτικό αγώνα. Η ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους επισημοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1829, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου.
Πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος εκλέχθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Η Φιλική Εταιρία 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η μυστική οργάνωση που προετοίμασε την Επανάσταση του 1821. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας από τρεις επιφανείς Έλληνες: τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Εμμανουήλ Ξάνθο.
 Αρχηγός της ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.
Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, έδιναν όρκο ότι θα εργαστούν για την ελευθερία της πατρίδας χωρίς να προδώσουν το μυστικό της οργάνωσης. Χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα και είχαν μυστικό αλφάβητο. 


Ο όρκος των Φιλικών 

«Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις Σε, ω Ιερά πλην τρισαθλία Πατρίς! 
Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου,
 εις τα ίδια μου τα δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. 
Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. 
Το όνομά Σου ο οδηγός των πράξεών μου και η ευτυχία Σου 
η ανταμοιβή των κόπων μου. 
Η Θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, 
και το υποκείμενόν μου το αντικείμενο της κατάρας και του αναθέματος των ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. 
Τέλος, ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια μη μολύνω την αγνότητα της εταιρείας με την συμμετοχήν μου.»
1 σχόλιο:

lamprini lamprinou είπε...

Xρόνια πολλά!!!! το πήρα...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogging tips